• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Course Directory

Khoá học phát âm tiếng anh

Khoá học phát âm tiếng anh hoàn hảo dành cho những người muốn cải thiện kỹ năng nghe, nói tiếng anh.

Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản (A1)

Khoá học giao tiếp cơ bản giành cho người mới do GV Cambrigde giảng dạy

Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản (A2)

Khoá học ở trình độ Elementary chuẩn Châu Âu do GV Cambrigde giảng dạy

Tiếng Anh Giao Tiếp Trung Cấp (B2)

Khoá học ở trình độ Intermediate chuẩn Châu Âu do GV Cambrigde giảng dạy

Tiếng Anh Giao Tiếp Trung Cấp (B1)

Khoá học trình độ Pre-Intermediate chuẩn Châu Âu do GV Cambrigde giảng dạy

Digital Marketing Căn Bản

Giúp bạn hiểu đúng bản chất digital marketing và phương pháp triển khai

Tiếng Anh Cao Cấp (C)

Khoá học trình độ Advanced khung Châu Âu do giảng viên Cambridge giảng dạy

Nghiên Cứu Thị Trường

Hướng dẫn cách thức nghiên cứu thị trường, tìm sản phẩm đúng để phát triển doanh nghiệp

Tiếng Anh Business

Hướng dẫn thực hành các kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc quốc tế

Xây dựng Website 0 đồng

Hướng dẫn bạn tự xây dựng website quảng bá thương hiệu, sản phẩm

Kỹ năng viết bài trong Marketing

Hướng dẫn các kỹ thuật viết bài lôi cuốn người đọc và biến học thành khách hàng

Tối ưu hoá nội dung website

Hướng dẫn các kỹ nâng cáo thứ hạng tìm kiếm của website trên google search
top
Nền tảng học Online #1 © Meta School. All rights reserved.