fbpx
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nội Dung Khoá Học

Thông tin cơ bản và các bước chuẩn bị cho kỳ thi IELTS
Bài thi IELTS Speaking là gì? Unlimited
Bài thi Ielts được chấm điểm như thế nào? Unlimited
Những điều nên làm và không nên làm trong bài thi Unlimited
Những việc bạn cần chuẩn bị cho bài thi Unlimited
Những kinh nghiệm để quản lý cảm xúc (run sợ, thiếu tự tin,…) khi thi Unlimited
Bài kiểm giúp bạn hiểu đúng và chuẩn bị tốt nhất cho bài thi 00:05:00
Các kỹ thuật sử dụng từ vựng hay, chính xác giúp phần thi nói đạt điểm cao
Các từ vựng hay giúp bạn đạt 7-9 điểm Unlimited
Nhóm từ đồng nghĩa (phần 1) Unlimited
Luyện tập từ đồng nghĩa phần 1 00:05:00
Nhóm từ đồng nghĩa (phần 2) Unlimited
Luyện tập từ đồng nghĩa phần 2 00:05:00
Nhóm từ đồng nghĩa (phần 3) Unlimited
Luyện tập từ đồng nghĩa phần 3 00:05:00
Nhóm từ đồng nghĩa (phần 4) Unlimited
Luyện tập từ đồng nghĩa phần 4 00:05:00
Các kỹ thuật trình bày quan điểm và ý tưởng giúp phần thi nói đạt điểm cao
Cách trình bày quan điểm Unlimited
Cách xây dựng và kết nối các ý tưởng HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Cách đưa ra ví dụ thuyết phục Unlimited
Các vấn đề về ngữ pháp và phát âm trong phần thi nói
Các kỹ thuật quản lý thời gian khi làm bài thi speaking Ielts
Phát triển nội dung trả lời HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Using conversation fillers Unlimited
Buying time Unlimited
Difficult questions Unlimited
Time management in Part 2 Unlimited
Các bài trả lời mẫu cho phần 2 [Quan Trọng]
A special occasion HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
A dish Unlimited
A dream holiday Unlimited
A book HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Family Unlimited
An enjoyable activity Unlimited
An ideal home Unlimited
A collection HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
A meal Unlimited
A photograph Unlimited
A school Unlimited
An item of clothing HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
A sporting event Unlimited
A TV show Unlimited
A useful object Unlimited
A decision HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Mội số lỗi thường gặp trong phần thi speaking.
STUDENTS ENROLLED
    top
    Nền tảng học Online #1 © Meta School. All rights reserved.