fbpx
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nội Dung Khoá Học

Phần I: GIỚI THIỆU THIỆU BÀI THI IETLS – WRITING TASK 1
Bài 1: Giới thiệu khoá học Unlimited
Bài 2: Giới thiệu kỳ thi Ielts Unlimited
Bài 3: Tìm hiểu bài thì Writing task 1 Unlimited
Bài 4: Làm thế nào để đạt được Band 7+ trong bài thi Writing task 1. Unlimited
Phần II: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI
Bài 5: Phân tích những dạng câu hỏi khác nhau của Task 1. Unlimited
Bài 6: Phân tích một bài thi 9 điểm để hiểu rõ cấu trúc nội dung cần trình bày. Unlimited
Bài 7: Xây dựng và kết hoạch làm bài cho cho từng phần (bao gồm thời gian) Unlimited
Phần III: TRẢ LỜI CÂU HỎI (Task Achievement)
Bài 8: 3 sai lầm phổ biến cần tránh Unlimited
Bài 9: Nhận biết Main Trends/Differences Unlimited
Bài 10: Lựa chọn những điểm chính (data, features) để trình bày Unlimited
Bài 11: Đảm bảo sự chính xác của thông tin (số liệu, dữ liệu) Unlimited
PHÂN IV: XÂY DỰNG CẤU TRÚC BÀI VIẾT (Coherence and Cohesion)
Bài 12: Cách viết phần giới thiệu (introductions) Unlimited
Bài 13: Cách viết phần tổng quát/kết luận (overview/sumary) Unlimited
Bài 14: Cách viết phần nội dung chi tiết (Detail Papragraphs) Unlimited
Bài 15: Các kỹ thuật trình bày nội dung gắn kết, liền mạch và tham chiếu (Cohensive Devices and Referencing) Unlimited
PHẦN V: TRÌNH BÀY BÀI VIẾT (Lexical Resource – Vocabulary)
Bài 16: Từ vựng sử dụng cho dạng câu hỏi Graphs với Trend Unlimited
Bài 17: Từ vựng sử dụng cho dạng câu hỏi Graphs so sánh. Unlimited
Bài 18: Từ vựng sử dụng cho dạng câu hỏi Maps Unlimited
Bài 19: Từ vụng sử dụng cho dạng câu hỏi Processes Unlimited
Bài 20: Hướng dẫn diễn giải nội dung câu hỏi (Paraphrasing) Unlimited
PHẦN VI: RÀ SOÁT VÀ CHỈNH SỬA BÀI VIẾT (Gramartical Range and Accurancy)
Bài 21: Sử dụng các dang câu phức hợp trong task 1 Unlimited
Bài 22: Các câu trúc ngữ pháp so sánh Unlimited
Bài 23: Sử dụng dấu chấm câu Unlimited
Bài 24: Tầm quan trọng của mệnh đề quan hệ Unlimited
PHẦN VII: TỔNG KẾT
Bài 25: Ví dụ minh hoạ: Làm mẫu task 1 từ đầu đến cuối Unlimited
Bài 26: Bí quyết thành công: Bí kíp và kỹ thuật sử dụng trong task 1 Unlimited
Bài 27: Hướng dẫn luyện tập hiệu quả Unlimited
STUDENTS ENROLLED
    top
    Nền tảng học Online #1 © Meta School. All rights reserved.