fbpx
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nội Dung Khoá Học

Phần I: GIỚI THIỆU THIỆU BÀI THI IETLS – WRITING TASK 2
Bài 1: Giới thiệu khoá học Unlimited
Bài 2: Giới thiệu kỳ thi Ielts Unlimited
Bài 3: Tìm hiểu bài thì Writing task 2 Unlimited
Bài 4: Làm thế nào để đạt được Band 7+ trong bài thi Writing task 2. Unlimited
Phần II: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI
Bài 5: Phân tích 4 dạng câu hỏi khác nhau của Task 2. Unlimited
Bài 6: Phân tích một bài thi 9 điểm để hiểu rõ cấu trúc nội dung cần trình bày trong task 2 Unlimited
Bài 7: Xây dựng và kết hoạch làm bài cho cho từng phần (bao gồm thời gian) Unlimited
Bài 8: Quản lý thời gian và độ dài (số từ) bài viết. Unlimited
Bài 9: Nhưng sai lầm phổ biến cần tránh Unlimited
Bài kiểm tra 1: Phương pháp làm bài. 00:05:00
PHÂN III: XÂY DỰNG CẤU TRÚC BÀI VIẾT (Coherence and Cohesion)
Bài 10: Cách viết phần giới thiệu (introductions) Unlimited
Bài 11: Cách viết phần nội dung chi tiết (Detail Papragraphs) Unlimited
Bài 12: Cách viết phần kết luận ngắn gon nhưng đủ ý Unlimited
Bài 13: Các kỹ thuật trình bày nội dung gắn kết, liền mạch và tham chiếu (Cohensive Devices and Referencing) Unlimited
Bài kiểm tra 2: Xây dựng cấu trúc bài viết 00:05:00
Phần IV: TRẢ LỜI CÂU HỎI (Task Achievement)
Bài 14: Hướng dẫn tìm ý tưởng cho bài viết. Unlimited
Bài 15: Hướn dẫn phát triển ý tưởng và các ví dụ Unlimited
Bài 16: Hướng dẫn trình bày và duy trì quan điểm Unlimited
Dừng ngay việc áp đặt và khái quát Unlimited
PHẦN V: TRÌNH BÀY BÀI VIẾT (Lexical Resource – Vocabulary)
Bài 18: Lựa chọn từ vựng liên quan đến chủ đề bài viết Unlimited
Bài 19: Sự quan trọng của các cụm từ (Collocations) Unlimited
Bài 20: Cấu trúc từ Unlimited
Bài 21: Từ đồng nghĩa và diễn giải (Synonyms and Paraphrasing) Unlimited
Bài kiểm tra 4: trình bày bài viết. 00:05:00
PHẦN VI: RÀ SOÁT VÀ CHỈNH SỬA BÀI VIẾT (Gramartical Range and Accurancy)
Bài 22: Các câu đơn giản và những lỗi phổ biến Unlimited
Bài 22: Điều gì tạo nên cấu trúc câu phức Unlimited
Bài 24: Sử dụng dấu chấm câu Unlimited
Bài 25: Cách sử dụng các câu điều kiện Unlimited
Bài 26: Xem xét mệnh đề quan hệ Unlimited
Bài 27: Kiểm tra Articles / Prepositions / Pronouns Unlimited
Bài kiểm tra 5: Rà soát và chỉnh sửa bài viết. Unlimited
PHẦN VII: TỔNG KẾT
Bài 28: Ví dụ minh hoạ: Làm mẫu task 2 từ đầu đến cuối (phần 1) Unlimited
Bài 29: Ví dụ minh hoạ: Làm mẫu task 2 từ đầu đến cuối (phần 2) Unlimited
Bài 30: Bí quyết thành công: Bí kíp và kỹ thuật sử dụng trong task 2 Unlimited
Bài 31: Hướng dẫn luyện tập hiệu quả Unlimited
STUDENTS ENROLLED
    top
    Nền tảng học Online #1 © Meta School. All rights reserved.