• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nội Dung Khoá Học

Nội Dung Khoá Học Quảng Cáo Google
Bài 01: Tại sao bạn cần quảng bá doanh nghiệp bằng Google Ads? Unlimited
Bài 02: Giải thích cơ chế hoạt động của Google Ads? Unlimited
Bài 03: Hướng dẫn phân tích đối thủ cạnh tranh của bạn Unlimited
Bài 04: Hướng dẫn thiết lập tài khoản Google Ads Unlimited
Bài 05: Hướng dẫn chọn đúng kiểu chiến dịch phù hợp cho bạn Unlimited
Bài 06: Hướng dẫn nhắm khách hàng mục tiêu của bạn Unlimited
Bài 07: Hướng dẫn chiến lược giá thầu và xây dựng ngân sách Unlimited
Bài 08: Hướng dẫn các thiết lập nâng cao Unlimited
Bài 09: Hướng dẫn chọn từ khoá hiệu quả Unlimited
Bài 10: Hướng dẫn cách viết quảng cáo thu hút khách hàng Unlimited
Bài Thực Hành Quảng Cáo Google AdsWords Unlimited
STUDENTS ENROLLED
    top
    Nền tảng học Online #1 © Meta School. All rights reserved.