fbpx
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nội Dung Khoá Học

Chủ đề 1: The job interview
Chủ đề 2: Minor tasks and big results
Chủ đề 3: A modell colleague
Chủ đề 4: So much to learn!
Chủ đề 5: How to conquer new markets
Kĩ năng làm việc: Brainstomrming
Chủ đề 6: Dealling with a market crisis
Chủ đề 7: Joking on the telephone
Chủ đề 8: Crossed signals
Chủ đề 9: unexpected proposal
Chủ đề 10: The main thing is to be clear!
KỸ NĂNG LÀM VIỆC: Giving a presentation
Chủ đề 11: A winning business plan
Chủ đề 12: The internet era
Chủ đề 13: Big Changes ahead
Chủ đề 14: Office revolution!
BUSINESS SKILLS: Win Win Language - 1
Chủ đề 15: Delivery mistakes
Chủ đề 16: Enough surprises!
Chủ đề 17: A new position
Chủ đề 18: Welcome Victoria!
BUSINESS SKILLS: Win win language - 2
672 STUDENTS ENROLLED
    top
    Nền tảng học Online #1 © Meta School. All rights reserved.