fbpx
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nội Dung Khoá Học

Chủ đề 1: A beautifu country house
Chủ đề 2: Until the next reunion!
Chủ đề 3: Together again!
Ngữ pháp 3: Ngôn ngữ sử dụng trong xếp đặt công việc với mọi người (arrangements) Unlimited
Chủ đề 4: Life's stranger than fiction
Ngữ pháp 4: Tìm hiểu một số dạng câu hỏi đặc biệt trong tiếng anh Unlimited
Chủ đề 5: First love
Ngữ pháp 5: Cách nêu quan điểm của bạn khi tranh luận Unlimited
Chủ đề 6: Love works wonders
Ngữ pháp 6: Cách sử dụng “used to” để nói về tiến trình thay đổi trong thói quen Unlimited
Chủ đề 7: Playing hard to get?
Ngữ pháp 7: Cách để phát biểu quan điểm của bạn thích hay không thích Unlimited
Chủ đề 8: Life's full of surprises
Ngữ pháp 8: Cách để nói về cảm giác nuối tiếc Unlimited
Chủ đề 9: It's not like you think!
Ngữ pháp 9: Một số thành ngữ sử dụng trong giao tiếp xã hội Unlimited
Chủ đề 10: Opportunity knocks
Ngữ pháp 10: Cách để nói về sác xuất và khả năng với “likely” và “unlikely” Unlimited
726 STUDENTS ENROLLED
    top
    Nền tảng học Online #1 © Meta School. All rights reserved.