fbpx
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nội Dung Khoá Học

Chủ đề 1: Hướng dẫn cách nói về sự sở hữu (to have/have got)
Hội thoại 1.1: Bring me back to life… HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Ngữ pháp 1.1: Cách sử dụng động từ “to have” HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Hội thoại 1.2: Have you got a moment, Peter? HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Ngữ pháp 1.2: Cách sử dụng động từ “have got” HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Chủ đề 2: Hướng dẫn cách chỉ dẫn, ra lệnh với động từ nguyên thể
Hội thoại 2.1: Fortunately I’ve got my map Unlimited
Ngữ pháp 2.1: Cách chỉ đường trong tiếng anh Unlimited
Hội thoại 2.2: You’re hopeless with computers Unlimited
Ngữ pháp 2.2: Cách hướng dẫn, chỉ dẫn trong tiếng anh. Unlimited
Chủ đề 3: Hướng dẫn cách sử dụng thì quá khứ trong nói - viết
Hội thoại 3.1: You are too curious Unlimited
Ngữ pháp 3.1: Cách sử dụng quá khú đơn giản của “to be” Unlimited
Hội thoại 3.2: Fame, money and no time for family Unlimited
Ngữ pháp 3.2: Cách sử dụng thì quá khứ đơn giản Unlimited
Chủ đề 4: Hướng dẫn cách sử dụng động từ quá khứ bất quy tắc trong nói - viết
Hội thoại 4: Các tình huống giao tiếp thực tế Unlimited
Ngữ pháp 4: Thì quá khứ: Động từ quá khứ quy tắc và bất quy tắc. Unlimited
Chủ đề 5: Hướng dẫn cách sử dụng tính từ để trong tiếng anh giao tiếp
Hội thoại 5: Các tình huống giao tiếp thực tế Unlimited
Ngữ pháp 5: Cách sử dụng tính từ trong tiếng anh Unlimited
Chủ đề 6: Hướng dẫn cách đưa ra lời khuyên nhủ làm yên lòng người nghe
Hội thoại 6: Các tình huống giao tiếp thực tế Unlimited
Ngữ pháp 6: Cách sử dụng “should” để đưa ra lời khuyên Unlimited
Chủ đề 7: Hướng dẫn những cách sử dụng tính từ trong giao tiếp (nâng cao)
Hội thoại 7: Các tình huống giao tiếp thực tế Unlimited
Ngữ pháp 7: Cách sử dụng tính từ (nâng cao) Unlimited
Chủ đề 8: Hướng dẫn cách so sánh tính từ trong giao tiếp
Hội thoại 8: Các tình huống giao tiếp thực tế Unlimited
Ngữ pháp 8: Cách so sánh hơn và hơn nhất Unlimited
Chủ đề 9: Hướng dẫn những cách nói về tương lai trong giao tiếp
Hội thoại 9: Các tình huống giao tiếp thực tế Unlimited
Ngữ pháp 9: Cách nói về thì tương lai với “will” và “going to” Unlimited
Chủ đề 10: Hướng dẫn cách sử dụng câu hỏi đuôi trong giao tiếp hàng ngày
Hội thoại 10: Các tình huống giao tiếp thực tế Unlimited
Ngữ pháp 10: Cách sử dụng dang câu hỏi đuôi Unlimited
1616 STUDENTS ENROLLED
top
Nền tảng học Online #1 © Meta School. All rights reserved.