fbpx
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nội Dung Khoá Học

SECTION 1: Hướng dẫn sử dụng trợ động từ trong tiếng anh
Hội thoại 1.1: Tình huống giao tiếp sử dụng các câu hỏi trong tiếng anh HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Ngữ pháp 1.1: Giải thích đầy đủ cách sử dụng trợ động từ trong các câu hỏi HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Hội thoại 1.2: Tình huống giao tiếp sử câu trả lời ngắn HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Ngữ pháp 1.2: Giải thích đầy đủ cách sử dụng trợ động từ trong các câu trả lời ngắn HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
SECTION 2: Hướng dẫn cách giao tiếp qua điện thoại
Hội thoại 2.1: Tình huống đặt phòng khách sạn qua điện thoại (P1) HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Ngữ pháp 2.1: Hướng dẫn cách giao tiếp qua điện thoại (phần 1) HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Hội thoại 2.2: Tình huống đặt phòng khách sạn qua điện thoại (tiếp) HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
Ngữ pháp 2.2: Hướng dẫn cách giao tiếp qua điện thoại (phần 2) HỌC MIỄN PHÍ Unlimited
SECTION 3: Hướng dẫn sử dụng động từ hình thái trong tiếng anh
Hội thoại 3.1: Tình huống sử dụng động từ hình thái (P1) Unlimited
Ngữ pháp 3.1: Hướng dẫn các cách hỏi về sự cho phép với may, could, can Unlimited
Hội thoại 3.2: Tình huống sử dụng động từ hình thái (P2) Unlimited
Ngữ pháp 3.2: Cách sử dụng động từ hình thái để nói về sự cho phép, bắt buộc và ngăn cấm Unlimited
Chủ đề 4: Hướng dẫn cách nói về tương lại trong tiếng anh
Hội thoại 4: Các tình huống minh hoạ Unlimited
Ngữ pháp 4: Các nói về thì tương lai với “will” và “going to” Unlimited
Chủ đề 5:Hướng dẫn cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn trong nói - viết
Hội thoại 5: Các tình huống minh hoạ Unlimited
Ngữ pháp 5: Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn Unlimited
Chủ đề 6: Hướng dẫn các cách sử dụng khác nhau của động từ "Like"
Hội thoại 6: Các tình huống minh hoạ Unlimited
Ngữ pháp 6: Những cách sử dụng khác nhau của “like” Unlimited
Chủ đề 7: Hướng dẫn cách nói về sác xuất và khả năng trong tiếng anh
Hội thoại 7: Các tình huống minh hoạ Unlimited
Ngữ pháp 7: Cách nói về xác suất và khả năng với động từ hình thái can, might, must Unlimited
Chủ đề 8: Hướng dẫn cách nói về thói quen trong quá khứ
Hội thoại 8: Các tình huống minh hoạ Unlimited
Ngữ pháp 8: Cách nói về thói quen trong quá khứ với “used to” Unlimited
Chủ đề 9: Hướng dẫn các cấu trúc so sánh trong tiếng anh
Hội thoại 9: Các tình huống minh hoạ Unlimited
Ngữ pháp 9: Cách so sánh trong tiếng anh (nâng cao) Unlimited
Chủ đề 10: Hướng dẫn cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành
Hội thoại 10: Các tình huống minh hoạ Unlimited
Ngữ pháp 10: Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành Unlimited
1148 STUDENTS ENROLLED
top
Nền tảng học Online #1 © Meta School. All rights reserved.